גפן יין

הגפן היא אחד משבעת המינים, ויש עדויות ארכיאולוגיות לכך, שגדלה בארץ מאז התחלת התרבות החקלאית של האדם. כרמי גפן היין פזורים מהגולן והגליל בצפון ועד לרמת ערד בדרום. יקבים קטנים וגדולים מפיקים מהם יינות, שכמה מהם הגיעו לרמת איכות בינלאומית גבוהה.

הנזקים העיקריים שנגרמו לגפן היין נבעו מקרה ומשרב.

אנחנו בקנט מבטחים את גידול גפן היין מפני נזקים ליבול הנגרמים מברד, שיטפון, סערה, קרה ושרב.

חוזה הביטוח שלנו מאפשר למגדלים לבטח את הגפנים לקבוע את היבול מבוטח בנפרד לכל זן וחלקה.

תקופת חוזה הביטוח היא בין ה-1 לינואר ל-31 בדצמבר.
לחוזה ביטוח גפן יין
לטפסי הרשמה לביטוח גפן יין
פתיחת תפריט הנגישות  
(ESC) סגירת חלון הנגישות X דלג אל איזור התוכן (F10) טקסט מוגדל  גודל טקסט רגיל  הפעלה או ביטול של מצב ניגודיות