בתי צמיחה

ענף בתי הצמיחה התפתח מאוד בשנים האחרונות, בעקבות הרצון לספק תוצרת במשך כל עונות השנה.
נטייה זו הובילה לפיתוחים ושיפורים טכנולוגיים. היום יותר ויותר חקלאים בענף הירקות וצמחי הנוי מגדלים
בחממות המוגנות מנזקי טבע.

בביטוח בתי צמיחה אנו מאפשרים לבטח את בתי הצמיחה לירקות, לפרחים ולמטעים (פירות ובננות). 
הביטוח מכסה נזקים כנגד ברד, סערה, שלג ואש.

את חוזה הביטוח אנו עורכים ישירות עם המגדל.
הביטוח מותנה בסקר מקדים של המעריכים שלנו.

תקופת החוזה היא בין ה-1 לינואר ל-31 בדצמבר.

לחוזה ביטוח בתי צמיחה
לטפסי הרשמה לביטוח בתי צמיחה
פתיחת תפריט הנגישות  
(ESC) סגירת חלון הנגישות X דלג אל איזור התוכן (F10) טקסט מוגדל  גודל טקסט רגיל  הפעלה או ביטול של מצב ניגודיות