בקר לחלב

 ענף החלב ומוצריו תופס מקום של כבוד בחקלאות הישראלית. הבקר לחלב מזן הולשטיין-ישראלי, שפותח בארץ, מגיע לשיאי תפוקה עולמיים שזוכים לתהילה ברחבי תבל. משק הבקר לחלב בישראל מודרני ומתוחכם. בנוסף למכונות החליבה המשוכללות, עושים בו שימוש נרחב במחשוב לקביעת כמויות המזון והתערובות שיש להאביס בהן את הפרות, לקבלת תנובת חלב אופטימאלית לכל פרה. איכות החלב מעולה, וכיום מיוצרים ממנו למעלה מ-1,000 מוצרים ומותגים - משמנת וגלידה עד גבינות קשות.

הנזק העיקרי בענף הבקר לחלב נגרם כתוצאה ממחלות. אנחנו בקנט מכסים נזקים כתוצאה מתמותה, או כתוצאה מפסילת הבקר שנשחט בבית המטבחיים. כדי לעמוד בסטנדרטים הגבוהים של איכות הסביבה, הוקם בשנת 2001 מערך טיפול בפגרי הפרות ובני הבקר. המערך מאפשר לכל יצרני החלב בארץ ליהנות משירות ארצי של הובלת הפגרים למתקן כילוי (שריפה) מיוחד. הביטוח מכסה את הוצאות הפינוי והכילוי של הפגרים.

כל זאת במסגרת ביטוח שאנו עורכים יחד עם מועצת החלב, המקיף את כל מגדלי הבקר לחלב. בנוסף לביטוח זה, אנו מציעים תוכנית משלימה בביטוח אסונות. הביטוח מעניק הגנה לרפתנים בפני נזקים גדולים שיכולים להתרחש מדי פעם (כמו מחלת הבוטוליזם שפגעה באופן קשה בענף בשנת 2002), מכסה מקרה גניבה, וכן נותן כיסוי ביטוחי למקרה של אובדן תפוקת החלב בעקבות אירוע תמותה גדול ברפת. הביטוח מאפשר קבלת פיצוי בגין תמותה בשיעור גדול מהעדר המבוטח ובכך מבטיח הגנה ביטוחית נאותה לנזקים גדולים.

בביטוחים אלו המגדל עובד ישירות מול קנט. 

תקופת חוזי הביטוח היא בין ה-1 לינואר ל-31 בדצמבר.

לחוזה ביטוח בקר לחלב ברפתות
לטפסי הרשמה וברושור בקר לחלב ברפתות
פתיחת תפריט הנגישות  
(ESC) סגירת חלון הנגישות X דלג אל איזור התוכן (F10) טקסט מוגדל  גודל טקסט רגיל  הפעלה או ביטול של מצב ניגודיות