קנט מחדשת את ביטוח הפירות לשנת 2021

בשלוש השנים האחרונות שילמה קנט למגדלי הפירות כ-200 מיליון ש"ח

על רקע משבר הקורונה נדמה כי נושא ההתחממות הגלובאלית והשלכות שינויי האקלים נדחקים מהכותרות. אולם, נראה כי לחקלאים בארץ, ובמיוחד מגדלי הפירות אינם זקוקים לתזכורת. הם מתמודדים מדי יום עם ההשלכות ההרסניות של התופעה ועם הנזקים אותם גורמים שינויים אלה לגידולים.

מנתוני קנט, הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות, עולה כי בשלוש השנים האחרונות שילמה הקרן למגדלים קרוב ל-200 מיליון ש"ח. מתוכם שולמו כ-170 מיליון  ש"ח למגדלים שביטחו עצמם בביטוח המורחב של קנט. ביטוח זה מספק למבוטחים הגנה מיטבית בעת נזק, וזאת בהשתתפות עצמית נמוכה וברמות יבול וסכומי פיצוי המתאימים לצרכים של כל מבוטח. בשנה החולפת בלבד שילמה קנט למגדלי הפירות כ-76 מיליון ש"ח, מתוכם מעל ל- 67 מיליון ש"ח למבוטחים בביטוח המורחב.

עוד עולה מנתוני קנט כי שנת 2020 התאפיינה בתכיפות אירועי הקיצון ובשינויים בגורמי הנזק האופייניים לאזורנו כשחלק ניכר מהפיצויים שולמו למגדלים בעקבות חוסר יבול כתוצאה ממזג האוויר הקיצוני ושינויי האקלים. מהנתונים עולה כי גורם הנזק המרכזי בתחילת השנה היו הרוחות העזות שגרמו לנזקים כבדים לגידולים השונים ובכלל זה לנשר של חנטים ופירות מהעצים. גם המשקעים הרבים שירדו, שאמנם ברובם היו גשמי ברכה לחקלאות ולמשק המים בישראל, גרמו לנזקים רבים. בחלק מהמקרים הגשמים היו מלווים במטחי ברד. הברד הפוגע בפרי והרוחות שמטלטלות את הפרי על העץ גורמים לפירות נזקים באיכות הפוסלים בהמשך את שיווקו של הפרי. 

לאחר החורף עתיר המשקעים, והנזקים, היינו עדים לקיץ שכלל מספר אירועי קיצון שגרמו לנזקים עצומים. בשבוע אחד, בסוף אוגוסט, נמדדו טמפרטורות גבוהות במידה ניכרת מהממוצע הרב שנתי ובאזורים מסוימים נמדדו למעלה מ- 45 מעלות. גל החום גרם לשורה של נזקים בענפי החקלאות השונים ובכלל זה נזק גדול לגידולי הפירות ובמיוחד לתפוחים הגדלים בצפון הארץ, שבחלקם נצרבו מהשמש החזקה וחלקם התבשלו על העצים, פשוטו כמשמעתו. גם בהמשך הקיץ היינו עדים לגלי חום קיצוניים ולטמפרטורות שיא שנמדדו ברחבי הארץ, טמפרטורות שהביאו אף הן לנזקים משמעותיים לגידולי הפירות. 

מבחינת גורמי הנזק והיקף הפיצויים, כ-40 מיליון ש"ח שולמו למגדלי הפירות כתוצאה מחוסר יבול וכ-25 מיליון כתוצאה מנזקי חום. נזקים משמעותיים נוספים נגרמו לגידולי הפירות, בשנה החולפת, כתוצאה מברד, שיטפונות וסערות.

מבחינת הנזקים לגידולים השונים, קנט פיצתה את מגדלי התפוחים בכ-17 מיליון ש"ח, את מגדלי המנגו בכ-13.5 מיליון ש"ח ואת מגדלי ענבי המאכל בלמעלה מ-6 מיליון ש"ח. נזקים גדולים נוספים נגרמו למגדלי השקד, נקטרינה, אפרסק, זיתי מאכל, אפרסמון, משמש, רימון, שזיף יפני וגודגדן.

בקנט מעריכים כי  בדומה לשאר העולם, גם בישראל המצב עלול להחמיר וגם חקלאים שבשנים האחרונות לא ספגו נזקים משמעותיים, עלולים לספוג נזקים כאלה בשנים הקרובות. מעבר לנזקים למגדלים עצמם, במיוחד על רקע שינויי האקלים, לביטוח חשיבות לאומית והוא מבטיח שהמגדלים יוכלו להמשיך את רציפות העבודה ולדאוג לביטחון התזונתי של תושבי ישראל ולאפשר להם לרכוש תוצרת חקלאית כחול-לבן. 

במסגרת חידוש ביטוח הפירות לשנת 2021, מועצת הצמחים חידשה את הביטוח הבסיסי עבור המגדלים. עם זאת, על רקע הנזקים הגדולים שהתרחשו בשנים האחרונות, ואלו העלולים להתרחש בהמשך, בקנט ממליצים למגדלים לרכוש ישירות בחברה ביטוח פירות מורחב שיבטיח למגדל ביטחון כלכלי וכיסוי כנגד נזקי טבע ואסונות טבע. הביטוח המורחב מבטיח כיסוי ביטוחי גם לגידולי פירות שאינם נכללים בביטוח הבסיסי אותו רכשה המועצה ובכלל זה גידולי אגוז מלך, אגס, אוכמניות, אפרסק, גויאבה, נקטרינה, משמש, רימון, שזיף, שסק ואחרים.  

במסגרת ביטוח נזקי טבע, המעניק כיסוי ביטוחי כנגד פגעי מזג האוויר הגורמים לנזק כמותי ואיכותי בפרי, ניתן יהיה לבטח כל חלקה ע"פ היבול הצפוי בה וכן לבחור בסכום הפיצוי בהתאם לרמות הביטוח המוצעות כך שישקף את יכולת הייצור של כל מגדל. 

במסגרת חידוש ביטוח אסונות הטבע, המעניק כיסוי ביטוחי לנזקים אקלימיים שאינם מכוסים בביטוח נזקי טבע וכן נזקי מזיקים ומחלות לפרי שפגיעתם הינה בהיקף אזורי, הגורמים לנזק כמותי ליבול, קנט הרחיבה  בסוף שנת 2019 את הביטוח והוא כולל גם כיסוי ביטוחי לסיכון נגעי הסגר. הביטוח מיועד למקרה בו השירותים להגנת הצומח במשרד החקלאות יוציאו צו לביעור נגע הסגר, ובעקבות הפעולות לביעור הנגע יגרם נזק חלקי או מוחלט לעץ או נזק כמותי של אובדן יבול. תגמולי ביטוח בגין נזקי נגעי הסגר ישולמו לאחר תום שנת 2021.

עוד מציינים בקנט כי ניתן לבטח את המטעים לפי יבול נורמטיבי או להגדיל את היבול המבוטח על פי ממוצע השיווק בארבע השנים האחרונות, בכפוף לאישור קנט מראש. בנוסף, ניתן יהיה לבחור בין שתי רמות של פיצוי מירבי. כמו כן, בקנט מדגישים כי ביטוח המועצה אינו כיסוי לנזקים למטעים שאינם מניבים. מטעים אלו ניתן לבטח בביטוח אסונות טבע ישירות בקנט. מומלץ לבטח מטעים לא מניבים בסמוך לנטיעה בכדי לקבל כיסוי מלא למטע.

חוזה ביטוח
טפסי הרשמה לביטוח

תמונת נזקים בתפוח עץ

תמונת נזקים דובדבן

תמונת נזקים ליצי

תמונת נזקים פירות
פתיחת תפריט הנגישות  
(ESC) סגירת חלון הנגישות X דלג אל איזור התוכן (F10) טקסט מוגדל  גודל טקסט רגיל  הפעלה או ביטול של מצב ניגודיות