ביטוח יבולים בבית אריזה כנגד נזקי הצתה בזדון

בשנים האחרונות נגרמו לבתי אריזה באזורים שונים בארץ נזקים של מיליוני שקלים בשל הצתה בזדון.
על רקע הפשיעה כנגד חקלאים ובתי האריזה, קנט  מציעה תכנית ביטוח שתסייע בהתמודדות עם הנזקים הכלכליים הנגרמים בשל תופעה זו. תכנית הביטוח גובשה בשיתוף משרד החקלאות ופיתוח הכפר ובתי האריזה, ונועדה לתת מענה ביטוחי לנזק ליבול בבית האריזה כתוצאה מאירוע הצתה בזדון שבעקבותיו ניזוק היבול באופן מוחלט.
 
הביטוח מעניק כיסוי ליבול המבוטח בבית האריזה בעקבות נזקים כמותיים ישירים בעקבות הצתה במזיד (לפי קביעת משטרת ישראל ושירותי הכבאות). היבול שיכוסה במסגרת הביטוח הנו  פירות, לרבות בננות אבוקדו ופרי הדר ויעניק הגנה לתוצרת ממועד הגעת הפרי לבית האריזה ועד למועד שיווקו מבית האריזה. הביטוח יכלול את כל שטחי בית האריזה, כולל בתי קירור וחצרים.

לחוזה ביטוח יבולים בבתי אריזה כנגד נזקי הצתה בזדון
לטפסי הרשמה לביטוח יבולים בבתי אריזה כנגד נזקי הצתה בזדון
פתיחת תפריט הנגישות  
(ESC) סגירת חלון הנגישות X דלג אל איזור התוכן (F10) טקסט מוגדל  גודל טקסט רגיל  הפעלה או ביטול של מצב ניגודיות