פלחה

מאז ומתמיד הייתה הפלחה ענף חקלאי מכובד בארץ ישראל. בגלל ההבדלים בפריסת המשקעים בארץ, נוצרה אבחנה גיאוגרפית ברורה בין הגידולים העיקריים: חיטה בצפון רב המשקעים ושעורה בדרום השחון יותר. התפתחות מרשימה חלה בענף עם פרוץ "המהפכה הירוקה" של שנות ה-60: זריעת זני חיטה עתירי יבול, שפותחו במקסיקו ועברו התאמה לתנאי הארץ. כיום משיגים רוב המגדלים בישראל יבולים של קרוב ל-700 ק"ג לדונם בממוצע. בעקבות הגידול ביבולים, מספקים כיום מגדלי החיטה בישראל כמחצית מהצריכה הארצית השנתית.

הנזקים העיקריים לגידולי הפלחה נגרמים בגלל עצירת גשמים וקרה אביבית.

אנחנו בקנט מבטחים את גידולי הפלחה מפני נזקי ברד, שלג, אש, עצירת גשמים, קרה, שיטפון, סערה, שרב כבד, גשם וציפורים. במספר גידולים קיים ביטוח כנגד שרב, גשם ורוחות. נזקי בצורת מכוסים על ידי המדינה, על פי חוק, ולכן אינם מבוטחים על ידינו. הביטוח נערך בינינו לבין המגדל.

תקופת חוזה הביטוח היא בין ה-20 לאוקטובר ל-19 באוקטובר של השנה שאחרי.
לחוזה ביטוח פלחה
לטפסי הרשמה לביטוח פלחה
הנחיות וטפסים במקרה נזק ועדכון נתוני יבול אזוריים

 
פתיחת תפריט הנגישות  
(ESC) סגירת חלון הנגישות X דלג אל איזור התוכן (F10) טקסט מוגדל  גודל טקסט רגיל  הפעלה או ביטול של מצב ניגודיות