קנט מחדשת את הביטוח ליבול בבית האריזה כנגד נזקי זדון לשנת 2020

לאור התמשכות תופעת הפשיעה החקלאית: קנט מחדשת את תכנית הביטוח לבתי אריזה שהושקה בשנה שעברה

קנט - קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות, מציעה זו השנה השנייה את תכנית הביטוח למקרה של נזקי זדון לבתי האריזה.
התכנית, שהושקה בשנה שעברה, גובשה בשיתוף משרד החקלאות ופיתוח הכפר ובתי האריזה. זאת לאחר שבשנים האחרונות, על רקע הפשיעה החקלאית, הועלו באש מספר בתי אריזה, מרביתם בצפון הארץ. חלק מבתי האריזה הועלה באש מספר פעמים. מנהלי בתי אריזה דיווחו כי למרות כל אמצעי האבטחה והשמירה,  גורמי הפשיעה הצליחו להתגבר על כל המערכות, לחדור לשטח בית האריזה ולהצית אותו. במקרים אחרים נזרקו בקבוקי תבערה לשטח בית האריזה, מעבר לגדר. החקלאים המיואשים, ובעלי בתי האריזה,  דיווחו על נזקים של מיליונים שנותרו ללא מענה ביטוחי וללא פיצוי. זאת בשל חוסר היכולת של חברות הביטוח להעניק כיסוי למקרים ההולכים וגוברים של הצתות. התכנית של קנט אמנם אינה מתמודדת עם הפשיעה עצמה, אולם רכישת הביטוח תספק לבתי האריזה רשת ביטחון דינאמית שתסייע במזעור היקף הנזקים הכלכליים העשויים להיגרם עקב מקרי זדון לבית האריזה ונותנת מענה ביטוחי לנזק ליבול שבבתי האריזה.
לאור מקרי ההצתות הרבים, תנאי מקדמי להצטרפות לביטוח הוא ששטח בתי האריזה יהיה מוקף כולו גדר ושעריו נעולים, וכן המצאות מצלמות אבטחה פעילות ללא הפסקה בכל רחבי שטח בית האריזה וחצריו. היבול שיכוסה במסגרת הביטוח כולל את  כל מיני הפירות המסחריים, לרבות בננות אבוקדו ופרי הדר והביטוח לפרי יחול ממועד הגעת הפרי לבית האריזה ועד למועד שיווקו מבית האריזה. הביטוח יכלול את כל שטחי בית האריזה, כולל בתי קירור וחצרים. יודגש כי הביטוח מכסה נזקים ישירים ליבול בבית האריזה ואינו כולל כיסוי למבנה בית האריזה ולרכוש.
פתיחת תפריט הנגישות  
(ESC) סגירת חלון הנגישות X דלג אל איזור התוכן (F10) טקסט מוגדל  גודל טקסט רגיל  הפעלה או ביטול של מצב ניגודיות